Nils Zetterberg

”Det finns väl alltid några som är lite anti”

Nils Zetterberg har jobbat med jämställdhetsfrågan inom Storstockholms brandförsvar sedan 2008. Idag är han en av projektledarna för ”Projekt Mervärt” – ett projekt som ska leda till attitydförändringar hos brandförsvarets anställda.

Det hela började då han själv tog upp frågan med Södra Roslagens brandförsvar år 2007. Det hade annonserats efter brandmän och man sa mycket politiskt korrekt att det var bra om man anställde kvinnor. Men de kvinnor som infann sig för att delta i testerna blev inte bara utan passande skyddskläder - ingen av dem fick heller anställning. Detta tyckte Zetterberg var pinsamt och därför engagerade han sig. 2008 fick han i uppdrag att på heltid arbeta med att studera och utvärdera jämställdheten i Storstockholms brandförsvar.

– Jag insåg att man måste satsa på utbildning för att ändra attityder. Man har byggt upp yrket ur en manlig, heterosexuell synpunkt och den allmänna synen hos gymnasieelever på en brandman är just en vit, vältränad man i 35-årsåldern.

Zetterberg såg därför till att alla arbetsledare inom Storstockholms brandförsvar fick en treårig utbildning, vilket påbörjades hösten 2008 och fortgick till 2009. Idag arbetar han halvtid som projektledare för ”Projekt Mervärt”, där han vill se över hela verksamheten och försöker skapa nya attityder genom studerande verksamhet och genom att vara normkritisk.

– Fler kvinnor i Storstockholms brandförsvar skulle gynna alla anställda. Många undersökningar visar på att ju större mångfald en grupp har – desto bättre fungerar gruppen. Jag har aldrig i en insats upplevt att det har varit en avgörande betydelse att någon har varit annorlunda. Ett misslyckande har aldrig berott på det.

Zetterberg upplever att han mestadels har fått positivt bemötande hos utbildningsdeltagarna, men att det märks att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

– Jag har fått ganska bra respons på utbildningen, tycker jag. Men det är ju inte alla som är positiva förstås – det finns väl alltid några som är lite anti. Det finns krafter som jobbar för att man ska upprätthålla bilden av den vältränade brandmannen. Det är viktigt att bryta den. Annars kommer attityderna aldrig att förändras.

Clara Engman, 2010-12-06

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)