En hemsida om Sveriges kvinnliga brandmän

Brandkvinna. Hur ofta hör du någon säga så? Förmodligen aldrig. 

Brandmansyrket är ett påfrestande yrke som ställer höga krav på fysisk och mental hälsa. Bara den utrustning som rökdykare har på sig väger närmare 17 kg. Det har gjort att anställningskraven anpassats efter det konditionskrävande och tunga yrket. Det många glömmer är att yrket handlar om mycket mer än att bara rädda människor ur brinnande hus. En stor del av jobbet är förbyggande arbete. Som brandman behöver man vara mångsidig. Bland annat jobbar brandförsvaret med informationsspridning på skolor och arbetsplatser om hur man ska agera vid olika olyckssituationer. 

Länge har brandmännen i Sverige endast bestått av män. På senare tid har allt fler kvinnor letat sig in i branschen, men än idag utgörs huvuddelen av män. Enligt en granskning som JämO genomförde år 2006 fanns det då 49 heltidsanställda kvinnliga brandmän i Sverige av totalt 3000. Det är mindre än 2 %. Antalet fortsätter att öka och idag år 2010 beräknas siffran ligga på runt 80. Inom Stockholms brandförsvar finns det dock fortfarande inte en enda heltidsanställd kvinna.

Jämställdhet på arbetsmarknaden är ett mycket aktuellt ämne som det debatterats flitigt om i media. Enligt jämställdhetslagen ska ”arbetsgivaren genom utbildning, kompetensutveckling och andralämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare” (7§).

Syftet med denna hemsida är att utreda vad det är som gör att det finns så få kvinnliga brandmän i Sverige, resonera kring vad som kan göras för att få in fler kvinnor samt undersöka hur väl anpassat brandmannayrket är för kvinnor och hur vi kan förbättra deras arbetssituation.

Sidan riktar sig till dig som jobbar med jämställdhetsfrågor, jobbar inom räddningstjänsten eller bara är intresserad och vill veta mer om detta. Du kan ta del av intervjuer, resultat av en enkätundersökning, hitta information om lagar och mycket annat. 

 

Lillemor Resare

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)