Länkar

  • X-innovations

http://www.x-innovations.se/Default.aspx

 Ny teknik skulle kunna underlätta arbete inom räddningstjänsten för både kvinnor och män. Detta är något som Tomas Lindberg är övertygad om. X-innovations AB är ett företag som startades våren 2008 av Tomas och hans bror Niklas Lindberg. Bolaget tillverkar produkter som riktar sig till räddningstjänsterna och transportnäringen samt andra som använder band och slang. Följande är en sammanställning av en intervju med Tomas Lindberg. 

På vilket sätt tror du att dina produkter skulle kunna underlätta arbetet allmänt inom räddningstjänsten? Våra produkter är konstruerade med tanke på personsäkerhet och arbetsmiljö.

Vilka produkter har ni utvecklat som ni tror skulle gynna kvinnliga brandmän i räddningstjänsten? Jag tror de flesta av mina produkter kan ses som underlättande för kvinnor och dwind-x-large-start.jpget kommer snart 2st nya som blir perfekt för er. Huvudprodukten i dagsläget är den patentskyddade WIND-X, upprullare för spännband och brandslang.

Vilka hinder rent materialmässigt ser ni som störst när det gäller för kvinnor att utföra arbetet inom räddningstjänsten?Felplaceringar på bilar med tunga grejer högt upp. Samt gamla lösningar utvecklade när de flesta var elitidrottare inom brand.

Har räddningstjänsten visat något intresse för dina tekniska lösningar? Har ni sålt någon av dessa produkter till räddningstjänsten i Sverige?Intresset är mycket bra. Räddningskolan SRTC Skövde har mina produkter som undervisningsmaterial och MSB är på gång till sina skolor. Produkterna är ute på många stationer så jag är helnöjd.

Hur ser skillnaderna ut mellan det svenska brandförsvarets inköp relaterat till era utländska kunder inom räddningstjänsten och vilka är dessa?Inköpen är nog inte så olika men skillnaden för mig är att utomlands har jag bara återförsäljare. Grove knutsen i Norge, Dönges i Tyskland samt Williamsons i England.

Hur har du gjort för att marknadsföra dig och ditt företag? Hemsida samt vissa annonser i tidningar. Mässor i Sverige samt Leipzig. Reser även runt och visar.

Vad är er inställning till kvinnliga brandmän? Vi ser positivt på kvinnliga brandmän. Blandning är bra och man utvecklar lösningar för att underlätta även för män.

 

Lillemor Resare, 2010-12-15

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)