Jämförelse med USA och England

Det är inte bara i Sverige som andelen kvinnliga brandmän är mycket liten. I både USA och England är antalet kvinnor som jobbar inom räddningstjänsten låg. Enligt Nation Fire Protection Association var ungefär 5 % av brandmännen i USA kvinnor år 2008. I England var siffran år 2008 något lägre, cirka 3 %, enligt statistik från National Equality and Diversity Strategy

I Sverige är de kvinnliga brandmännen ännu färre. Enligt utredningar gjorda av MSB fanns det totalt 49 heltidsanställda kvinnliga brandmän år 2006. Detta utgör mindre än 2 % av alla heltidsanställda brandmän i Sverige. Sedan dess har siffrorna ökat något, men beräknas fortfarande ligga på omkring 2 %. 

bild1.png

bild2.png

Vad är det som gör att situationen i Sverige liknar situationen i England och USA?  

Sverige är ett land som liknar både USA och England på många sätt. Samhällets uppbyggnad, våra livsvillkor och värderingar är bara några exempel på likheter man kan finna länderna emellan. Jämställdhetsfrågor ligger mycket i vår tid och intresset för ämnet har bara ökat de senaste åren. Det är nog ingen slump att det är först på senare år som allt fler kvinnor sökt sig till räddningstjänsten. I många år har den allmänna synen på yrket varit att man måste vara en stor, stark man för att klara av de påfrestningar som yrket faktiskt innebär. Än idag lever många fördomar kvar, och än idag är brandmansyrket ett mansdominerat yrke. Förhoppningvis kommer det skeva bilden att suddas ut mer och mer vilket gör att fler och fler kvinnor kan få möjligheten att jobba som brandmän i framtiden. 

 Lillemor Resare

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)