Visste du att...

 ...Av alla heltidsanställda brandmän i Sverige idag är endast 1,9 % kvinnor.

...Projektet Q8 startades 1987 för att öka andelen kvinnliga brandmän i Sverige.

...Inom en fyraårsperiod vill man att 40 % av alla nyanställda brandmän ska vara kvinnor.

...Värnplikt länge har varit ett krav för att bli brandman men har nu tagits bort för att öka andelen kvinnor inom räddningstjänsten.

...Brandförsvaret har medverkat i Pride-festivalen i tre år för att visa att de accepterar människor som står utanför den stereotypa bilden av en brandman.

...Polisen styrs av staten medan räddningstjänsten styrs kommunalt. Detta kan vara en stor anledning till att Polisen kommit längre i jämställdhetsarbetet då det finns ett större politiskt tryck.

...Bara 10-15% av utbildningsdeltagarna på MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är kvinnor.

...Ett så litet hinder som att det inte finns kläder i rätt storlekar för kvinnor är ett stort problem för räddningstjänsten, och är en anledning till att kvinnor inte känner sig välkomna till brandförsvaret.

...60 % av alla kvinnor och 80 % av alla män får anställning efter att ha gått MSB:s utbildning. 

...Flera av de som är väl insatta i testerna för att bli brandman anser att kraven är orimligt höga, både för män och för kvinnor.

...Storstockholms brandförsvar har ett rykte som säger att de inte är intresserade av att anställa kvinnliga brandmän, detta är dock ett falskt påstående som de kämpar för att bli av med.

...MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, satsar 16 miljoner kronor på forskning om hur räddningstjänsten kan bli mer jämställd.

 

Ida Norin

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)